ALV na eindtoernooi 18 mei

Beste ouders en leden, 

Bij deze willen wij, bestuur van Jump IJsselstein, U en jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvegrgadering op 18 mei 2019, 18.30 uur in ’t Heem

Agendapunten: 

– Opening door de voorzitter 

– Vaststellen agenda/inbreng agendapunten 

– Mededelingen 
Datum start eerste training 
Datum start eerste competitie ronde 
Ontevredenheid van de gemeente m.b.t. hoe wij omgaan met de zaal, vernielingen, niet opruimten, etc. 

– Financiën 
Verantwoording financieel beleid 2018/2019 
Goed werk van Senad m.b.t. de zaalhuur 
Sponsoren 

– Vacatures bestuursfuncties 
Materiaalbeheer 

– Ingebrachte agenda punten 
Mentaliteit t.o.v. officialtaken 
Hulp bij opleiden en inzetten officials 

– Rondvraag 

– Sluiting 

Hebt u nog vragen naar aanleiding van de agenda, punten voor de vergadering of wilt u graag iets meer weten over de inhoud van de te vervullen functie? Dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden via bestuur@jumpijsselstein.nl

Met vriendelijke groet, 

Jan Evert Taminiau, Rob van Maanenberg, Senad Nikocevic, Luuk von Burg, Pim Dekker, Lisette Wipkink, Diana Werensteijn, Patrice Goossens, Lisette Silvis 
Bestuur Jump IJsselstein 

Reacties niet Mogelijk