Belangrijke punten 2018/2019 scheidsrechterszaken Jump

Beste leden,

Het wedstrijdseizoen staat op het punt om te beginnen, daarom willen wij graag wat punten onder de aandacht brengen. Er is voor elk lid (of ouder van elk lid) wel iets van toepassing, dus lees het hele bericht goed door! Sinds Januari 2018 hebben Patrice Goossens en Lisette Silvis scheidsrechterszaken op zich genomen. Om er met zijn allen een fantastisch wedstrijdseizoen van te maken, zijn er een aantal belangrijke punten die alle leden en ouders moeten kennen:

  • Wisten jullie dat je een vergoeding krijgt voor tafel- en scheidsrechtertaken? Ja, dat is echt zo! € 4 per tafeltaak en € 8 per scheidsrechtertaak.
  • Voor wedstrijden van Teams die in de leeftijdsklasse U12 of lager spelen wordt van de ouders verwacht dat zij de tafeltaken op zich nemen. De ouders krijgen hier geen vergoeding voor.
  • Voor Wedstrijden van Teams die in de leeftijdsklasse U14 of hoger spelen dienen de tafeltaken door verenigingsleden gedaan te worden. Omdat je dan dus ook de spelregels goed moet kennen moeten deze leden in het bezit zijn van hun spelregelbewijs. Dit bewijs kan je online halen, een mail met instructies over hoe je dit kunt halen volgt binnenkort. Je trainer/coach zal je team voor start van het wedstrijdseizoen uitleggen hoe je tafelt.
  • Volgens de NBB (Nederlandse Basketbal Bond) moeten alle spelende leden in de leeftijdsklassen U16 of hoger in het bezit zijn van het BS2- scheidsrechterdiploma, anders zou je officieel niet opgesteld mogen worden tijdens wedstrijden. Op dit moment zijn er nog een aantal leden in opleiding, zodra deze hun diploma hebben zal er vanuit de vereniging gestart worden met de volgende opleiding. Omdat de vereniging afhankelijk is van haar scheidsrechters, wordt deze opleiding kosteloos voor jullie verzorgd (de vereniging moet er wel voor betalen), wij vragen als vereniging tijdens deze opleiding dan ook je volledige inzet.
  • De leden die al in het bezit zijn van een scheidsrechtersdiploma zijn voor komend seizoen ingedeeld voor hun tafel- en scheidsrechter taken. De indeling is gemaakt t/m 10-11, staat op onze website en ieders taken zijn ook zichtbaar in de app basketball.nl. LET OP! De data in de app zijn leidend! Op de data die op de website staan kan na 15 september niet meer teruggevallen worden, oftewel die zijn na 15 september achterhaald. Kijk dus altijd in je app!
  • We hebben zoveel mogelijk geprobeerd je voor of na een eigen wedstrijd in te delen voor tafel- en scheidsrechterstaken. Dit lukt helaas niet altijd.
  • Kan je niet op de dag waarop je ingedeeld bent, ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor het zoeken van vervanging (bijvoorbeeld ruilen met een ander lid op een dag dat je wel kunt). Als je ruilt dien je dit door te geven via het e-mailadres scheidsrechterzaken@jumpijsselstein.nl. Alleen wijzigingen doorgegeven op dit e-mailadres worden geaccepteerd, appjes, belletjes of mondelinge mededelingen dus niet!
  • Het is niet alleen vervelend voor een wedstrijd, maar ook voor de reputatie van je vereniging als de scheidsrechter- of tafeltaken niet serieus genomen worden, dus zorg dat je weet wanneer je ingedeeld staat. Om alle leden te motiveren hebben we hier een kleine vergoeding tegenover gesteld. Kom je je taak niet na, houden we de vergoeding die we een ander lid voor jouw taak moeten betalen op jou in. Zorg dus dat je er bent, of dat je vervanging geregeld hebt en dit ook aan scheidsrechterzaken@jumpijsselstein.nl doorgegeven hebt!
  • Zorg dat jouw naam voor begin van de wedstrijd als official in de tablet op de wedstrijdsheet staat, want op basis hiervan worden de vergoedingen berekend. Vergeet je dit aan te passen of in te vullen, kan er geen vergoeding betaald worden. Zodra de wedstrijd gespeeld is en de sheet afgesloten is kunnen deze namen niet meer aangepast worden.
  • Aan de scheidsrechters onder ons; check het wedstrijdformulier in de tablet goed en zorg dat alle namen van de officials ingevuld zijn, ook de namen van de coaches. Zijn deze velden leeg, krijgt je vereniging hier van de bond een boete voor!

 

Als alle leden zich aan bovenstaande punten houden wordt het een fantastisch seizoen!

 

Patrice en Lisette

Scheidsrechterszaken Jump

Reacties niet Mogelijk