Financiën

 


Contributie 2016/2017

Leden ontvangen 1 oktober de factuur voor het hele seizoen. Indien je de contributie vóór 25 oktober in 1x volledig voldoet ontvang je €10,00 terug op je rekening.

Als je in 4 termijnen wil betalen dan graag per mail je naam en IBAN-rekeningnummer sturen naar de penningmeester via penningmeester@jumpijsselstein.nl. De termijnen worden in 2017/2018 geïncasseerd op 15 okt 2017, 1 december 2017, 1 februari 2018 en 1 april 2018.

Betalingen kunnen via:
NL08 RABO 0159 2847 75 t.n.v. Jump IJsselstein

Team Basistarief trainend Basistarief spelend* Toeslag Rayon Toeslag 1,5x trainen Toeslag 2x trainen Totaal per seizoen (spelend)
Heren 1 € 185,00 €325,00 €25,00 n.v.t. €70,00 €420,00
Heren 2 € 185,00 €325,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. €325,00
Dames 1 € 185,00 €325,00 n.v.t. n.v.t. €70,00 €395,00
Dames 2 € 185,00 €325,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. €325,00
Jongens 22 € 175,00 €275,00 n.v.t. nvt n.v.t. €275,00
Jongens 18 € 175,00 €275,00 n.v.t. nvt n.v.t. €275,00
Jongens 16 € 150,00 €250,00 n.v.t. n.v.t. €70,00 €320,00
Jongens 14 € 150,00 €250,00 n.v.t. n.v.t. €70,00 €320,00
Meisjes 18 € 175,00 €275,00 n.v.t. n.v.t. €70,00 €345,00
Meisjes 14
€150,00 €250,00 n.v.t n.v.t €70,00 €320,00
Meisjes 12 € 130,00 €200,00 n.v.t. n.v.t €70,00 €270,00
Mix 12 € 130,00 €200,00 n.v.t. n.v.t €70,00 €270,00
Mix 10 € 120,00 €190,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. €190,00

* Het basistarief is inclusief zaalhuur, kledinghuur, bondbijdrage en voorschot vergoedingen (dit kan terugverdiend worden door taken uit te voeren door de club, zie hieronder).

Bij een nieuwe inschrijving bedraagt het inschrijfgeld € 25,-.

Uitschrijven dient vóór 1 mei voor de aanvang van een nieuw seizoen te geschieden. Bij te laat uitschrijven zijn wij genoodzaakt om de reeds gemaakte kosten van € 50,- (aanmelding speler bond) door te belasten aan de speler. Nadat is aangetoond dat alle facturen betaald zijn ontvangt de speler een schuldvrijverklaring. Deze heb je nodig om bij een andere sportvereniging te beginnen.

Vergoedingen 2016/2017

Taak Vergoeding 1e vergoeding 2e vergoeding
Bestuur € 100,00 per seizoen n.v.t. 1 juni 2018*
Ondersteunende commissie € 25,00 per seizoen n.v.t. 1 juni 2018*
Trainer/Coach per team  

€ 200,00 per seizoen (1 x trainen)

€ 250,00 per seizoen (2 x trainen)

n.v.t. 1 juni 2018*
Fluiten € 8,00 per wedstrijd 1 januari 2018 1 juni 2018
Tafelen € 4,00 per wedstrijd 1 januari 2018 1 juni 2018
Zaalwacht € 4,00 per keer 1 januari 2018 1 juni 2018
Clinic/Toernooi organiseren € 10,00 per keer 1 januari 2018 1 juni 2018

* De vergoeding wordt enkel betaald wanneer de taak het hele seizoen uitgevoerd is, tenzij schriftelijk anders afgesproken is met de penningmeester.

Indien je vragen hebt omtrent de contributie, vergoedingen of betaling graag contact opnemen met penningmeester Marissa Adelaar, via: penningmeester@jumpijsselstein.nl.