Scheidsrechterzaken

Download hier:

Jump Abitrage plan

NBB Spelregels 2008

Interpretaties

Aanpassing spelregels 2014-2015

 

Nieuw (Bron NBB Rayon West): BASISKENNIS SPELREGELBOEKJE

Dinsdag 28 Januari 2014 08:05 | Geschreven door Jorienke Krieger

 

Een basketballwedstrijd wordt gespeeld volgens de officiële spelregels. Hiervoor is het spelregelboekje ontwikkeld, dat wordt uitgegeven door de Federation Internationale de Basketbal (FIBA), en vertaald door de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Als aanvulling op het spelregelboekje zijn er ook nog interpretaties ontwikkeld, die uitleg geven over hoe specifieke spelsituaties opgelost moeten worden. Daarnaast is er een Casusboek Arbitrage, waarin spelsituaties in vraag-antwoord vorm staan weergegeven.

Wat echter nog niet bestond, is een boekje, waarin de belangrijkste regels van het basketball op een eenvoudige manier worden toegelicht. Dit boekje wil daarin voorzien. Het nadeel van het uitleggen van de basisregels, is echter dat er altijd regels zijn die ontbreken! Het doel van dit boekje is dan ook niet zozeer om compleet te zijn, maar om een goed beeld te geven van de basisregels van de basketballsport. Aanvullend op dit boekje is ook een kaart met alle scheidsrechterssignalen beschikbaar.

Basiskennis spelregelboekje