Vertrouwenspersoon

Heb je een probleem, bijvoorbeeld met je coach of een teamgenoot, maar weet je niet hoe je het bespreekbaar moet maken? Of misschien heb je het gevoel dat iemand anders een dergelijk probleem heeft? Dan kunnen onze vertrouwenspersonen je hierbij helpen!

 

Gerda Hinke 06 – 33 80 08 05 vertrouwenspersoon@jumpijsselstein.nl
Pim Dekker 06 – 29 40 58 97 vertrouwenspersoon@jumpijsselstein.nl

 

Binnen de vereniging zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij problemen met betrekking tot ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning en begeleiding om de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Indien nodig treedt hij of zij als bemiddelaar op of kan deze persoon je doorverwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van jou als betrokkene. Het doel van de vertrouwenspersoon is het in stand houden of verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de leden van Jump IJsselstein. De vertrouwenspersoon is verplicht om strikt vertrouwelijk met alle informatie om te gaan; ook het bestuur van Jump IJsselstein krijgt geen inhoudelijke informatie over de situatie.

 

De complete gedragscode van Jump IJsselstein en het reglement voor onze vertrouwenspersonen vind je hier.