Beste Jumpers,

Helaas weer een bericht over Corona!

De regering heeft besloten dat het basketbal voor de komende vier weken stil komt te liggen. Hier balen we allemaal van. Gelukkig kunnen de trainingen voor de jeugd t/m U18 nog wel doorgang vinden.

Niemand kan in de toekomst kijken, dus of we over vier weken weer “gewoon” kunnen basketballen weten we niet. Voorlopig gaat de Nederlandse Basketbal Bond ervan uit dat we de uitgestelde wedstrijden aan het einde van de competitie in gaan halen. Veel teams hadden niet elk weekend een wedstrijd de komende vier weken omdat ook de herfstvakantie in deze periode valt. Deze twee of drie wedstrijden worden dus ingehaald in april / mei.

Voor de jeugd lijkt het erop dat daardoor per saldo alles afgerond kan worden zoals gepland. Voor de senioren mist elk team nu 3 weken training (4 weken min de herfstvakantie). Gelukkig mogen we van de gemeente IJsselstein gedeeltelijk de zalen teruggeven zodat er minder / geen financiële gevolgen voor de vereniging zijn qua zaalhuur.

Maar andere kosten, zoals voor de Nederlandse Basketbal Bond, lopen gewoon door.

Vanuit een aantal leden zijn er vragen gekomen over de contributie. Als bestuur hebben we besloten om serieus te gaan kijken naar compensatie van de senior leden. Omdat de lengte van de huidige gedeeltelijke lockdown nog niet bekend is zullen we over de omvang van de compensatie later communiceren. Dat is een belofte!

Waarschijnlijk ten overvloede: het blijft zaak om de contributie te blijven voldoen!

Laten we hopen dat het bij deze drie weken gemiste trainingen blijft.

In de tussentijd blijft het zaak zo weinig mogelijk mensen in de zaal toe te laten om het risico op besmetting te voorkomen. Dus enkel kinderen en trainers in de zaal, geen ouders.  Nieuwe leden zijn van harte welkom bij de jeugd trainingen.

Zo af en toe zien we bevriende spelers of oud-jumpers op de trainingen, dat kan (voorlopig) niet meer.

Tot slot:

  1. Bij klachten …. blijf thuis!
  2. Volg a.u.b. de eerder gedeelde corona maatregelen op tijdens de training.
  3. Handen reinigen voorafgaande aan de training in de kleedkamer.
  4. Wachten in de kleedkamer totdat de trainer jou ophaalt.

Hopelijk tot snel in ’t Heem!

Het bestuur van Jump IJsselstein