Veel gestelde vragen

 

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Heb je een probleem, bijvoorbeeld met je coach of een teamgenoot, maar weet je niet hoe je het bespreekbaar moet maken? Of misschien heb je het gevoel dat iemand anders een dergelijk probleem heeft? Dan kunnen onze vertrouwenspersonen je hierbij helpen!​


Gerda Hinke 06 – 33 80 08 05 vertrouwenspersoon@jumpijsselstein.nl​
Pim Dekker 06 – 29 40 58 97 vertrouwenspersoon@jumpijsselstein.nl​


Binnen de vereniging zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij problemen met betrekking tot ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning en begeleiding om de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Indien nodig treedt hij of zij als bemiddelaar op of kan deze persoon je doorverwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van jou als betrokkene. Het doel van de vertrouwenspersoon is het in stand houden of verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de leden van Jump IJsselstein. De vertrouwenspersoon is verplicht om strikt vertrouwelijk met alle informatie om te gaan; ook het bestuur van Jump IJsselstein krijgt geen inhoudelijke informatie over de situatie.​

De complete gedragscode van Jump IJsselstein en het reglement voor onze vertrouwenspersonen vind je hier.

Scheidsrechterzaken

Alle leden leveren een bijdrage aan de vereniging door het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld fluiten en tafelen. Voor beide taken organiseert de vereniging elk seizoen minimaal één cursus.

Voor leden van een U14 team of lager nemen de ouders/verzorgers deze taak van de leden over in de vorm van tafelen tijdens de thuiswedstrijden van deze teams. Hiervoor als aan het begin van het seizoen een uitleg over het tafelen aan de ouders/verzorgers gegeven worden.

De NBB verwacht dat alle leden van een U14 team of hoger in het bezit zijn van een spelregelbewijs. Dit spelregelbewijs is te behalen via https://www.basketballmasterz.nl/Mocht je nog niet in het bezit zijn van een spelregelbewijs krijg je hier via Jump IJsselstein vanzelf een uitnodiging voor via het bij de vereniging bekende emailadres.

Als vereniging vragen wij alle leden van een U14 team of hoger in het bezit te zijn van minimaal een BS2-scheidrechterdiploma. Wij leiden alle leden per seizoen op tot BS2-scheidsrechter, ook hiervoor krijg je via Jump IJsselstein vanzelf een uitnodiging via de mail.

Daarnaast is het voor de vereniging ook altijd erg belangrijk om een aantal leden met een BS-3 opleiding in het ledenbestand te hebben. Dit is een opleiding die volledig door de NBB wordt verzorgd en in overleg vergoed kan worden door de vereniging. Mocht je interesse hebben of meer informatie willen kan je terecht bij Rob van Maanenberg van scheidsrechterzaken via scheidsrechterzaken@jumpijsselstein.nl

Jouw fluit- of tafelbeurt vindt jij terug in de basketball app (Sportlink). Mocht je om welke reden dan ook je taak niet kunnen vervullen ben je zelf verantwoordelijk voor het zoeken van vervanging.

Met ingang van het seizoen 2022 – 2023 krijg jij geen vergoeding meer voor het uitvoeren van deze taken. Behalve als jij meer dan 15 wedstrijden per seizoen fluit.

Handleiding bediening wedstrijd tablet en elektronische scorebord

De ouders van de U12 en de U14 spelers als ook de spelers van de U14 en hoger zijn verplicht om te tafelen bij Jump IJsselstein. Dat is hartstikke leuk. Door te tafelen en goed naar de wedstrijd te kijken leer je weer van alles.

Aan de andere kant kan het ook best lastig zijn. Een tablet, een scorebord en ook nog goed naar de scheidsrechter kijken.

Wees gerust! Er zijn een aantal handleidingen en een filmpje beschikbaar om snel en eenvoudig te begrijpen hoe het allemaal werkt.

De handleiding voor de wedstrijd tablet is terug te vinden op: NBB instructiefilmpje wedstrijd tablet. En het filmpje met de handleiding voor het scorebord is terug te vinden op: instructiefilmpje scorebord. In het document Scorebord instructie september 2022 kun je de instructies voor het electronische scorebord vinden.

 

 
 
Afmelden of Uitschrijven

Afmelden

Afmelden gedurende het seizoen is helaas niet mogelijk, hoge uitzonderingen daargelaten. Uitzonderingen worden door het bestuur van Jump IJsselstein op individuele basis besproken ter af- of goedkeuring.

Het uitschrijven dient vóór 1 mei voor de aanvang van het nieuwe seizoen te gebeuren. Bij te laat uitschrijven is Jump IJsselstein genoodzaakt om de reeds gemaakte kosten aan jou door te belasten. De kosten variëren, afhankelijk van het moment van uitschrijving.

Kosten te laat uitschrijven:

  • Uitschrijven vanaf 1 mei en voor 1 juli kost € 50,00 (aanmelding speler bond).
  • Uitschrijven vanaf 1 juli en voor 1 september kost € 100,00 (aanmelding speler bond, inschrijven team en zaalhuur).
  • Uitschrijven vanaf 1 september is niet mogelijk. De contributie voor het gehele nieuwe seizoen moet worden voldaan.
Wijziging van trainend naar spelend lid

Dit kan eenmaal gedurende het seizoen, om precies te zijn per 1 januari. De contributie wordt dan naar ratio verhoogd.

Een wijziging van spelend naar trainend lid is helaas niet mogelijk gedurende het seizoen.

Andere vraag?

Indien je vragen hebt omtrent proeflessen of het lidmaatschap kun je altijd contact opnemen met de ledenadministrateur van Jump IJsselstein, Rob van Maanenberg. Dit kan via: ledenadministratie@jumpijsselstein.nl.