Beste Jumpers,

Welkom op ons nieuwe website! Nadat het oude website niet meer aan de verwachtingen voldeed zijn wij via een aantal betrokken ouders uiteindelijk terecht gekomen bij Silvano Baccara van het bedrijf Stric. Vanwege zijn basketbal hart heeft hij ons geholpen om geheel belangeloos dit fantastische eindresultaat op te leveren. Silvano, heel erg veel dank voor al je inzet, ook namens alle leden van onze vereniging.
Mochten jullie suggesties hebben dan horen we die graag via de mail (bestuur@jumpijjselstein.nl). We proberen dan zo snel mogelijk een terugkoppeling te geven.
Na het abrupte einde van het seizoen 2019/2020 staan we nu weer aan het begin van een volgend seizoen. En al moeten we ons aan een aantal regels houden…..de gedachte dat we weer mogen basketballen overheerst! Heel fijn. Volgende week communiceren we de spelregels mbt Corona voor de competitierondes, de regels rondom de trainingen hebben jullie vorige week mogen ontvangen.

Het afgelopen jaar hebben we halverwege het jaar een bijeenkomst gehad over de lastige financiele positie van de vereniging. Fantastisch hoe er werd meegedacht en er enkele concrete resultaten op korte termijn werden geboekt. Nienke en Marit hebben de Grote Clubactie gecoordineerd met als eindresultaat €941,20!! Gerda had het initiatief genomen om een aanvraag te doen bij het Roest Crollius fonds en van hen kregen we een bijdrage van €1000 om te besteden aan nieuwe materialen wat heel hard nodig was. Daarnaast hebben er een aantal mensen zich hard ingezet om sponsoren te werven, al dan niet specifiek voor een team. Allemaal heel veel dank!

Daarnaast wil ik zeker ook niet alle andere vrijwilligers tekort doen. Trainers, coaches, commissieleden, mijn mede-bestuursleden, allemaal hebben ze veel tijd en energie gestoken in het draaiende houden van onze mooie vereniging.

Ik hoop jullie dit jaar allemaal weer te zien (op gepaste afstand) in sporthal ’t Heem!

Tot snel,

namens het bestuur,

Jan Evert Taminiau
voorzitter