Vanaf 15 juni tot en met 15 augustus is Jump IJsselstein op zomerreces. Na 15 augustus worden de werkzaamheden weer opgepakt.